WEEE Certifikat från El-kretsen

HAWEL Sverige är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075, 2014:1078). El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar.